O Tehličke

Tehlička je od roku 2006 pravidelná celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO. Upozorňuje na fenomén Deti ulice v krajinách ako Angola, Azerbajdžan, Južný Sudán, Keňa či na území Sibíri a zároveň pomáhame zlepšiť životné podmienky týchto detí. Do aktivít počas zbierky sa môžu zapojiť deti materských, žiaci základných a študenti stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti a neposlednom rade široká verejnosť. SAVIO o. z. od roku 2005 podporuje rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí. Na Slovensku rozvíja dobrovoľníctvo a zvyšuje citlivosť na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe. SAVIO o. z. patrí do širokej rodiny saleziánskych organizácií na Slovensku.

O čo sa snažíme

Už 15 rokov prostredníctvom verejnej zbierky poukazujeme na podmienky Detí ulice. Ide zväčša siroty alebo deti opustené rodinou, hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke žijúce na ulici. Aj vďaka vášmu daru či angažovanosti sa život týchto detí môže zmeniť!

Počas kampane k verejnej zbierke vzdelávame deti, mladých ľudí, rodiny a širokú verejnosť o fenoméne Deti ulice. Vyzývame ich k solidarite s ľuďmi z chudobnejších častí sveta. Dávame priestor na lepšie prežitie pôstu.

Ako vyzerali predchádzajúce ročníky

Povedali o Tehličke

Povedali o Tehličke


Tohtoročná zbierka bola pre všetkých učiteľov milým prekvapením a presvedčením, že z našich detí vyrastá nová generácia, ktorej nie je ľahostajné utrpenie iných ľudí na tejto zemi.
Mnohé deti sa zriekali vlastného vreckového. Jeden piatak priniesol 17 € z našetrených peňazí.
Celá aktivita vyvrcholila, keď naši najmenší žiaci pre deti ulice predávali svoje hračky.
Celý pôst som odkladala všetko, čo mi ostalo. Mám tu asi 24 eur...
My starší sme chodili na prvý stupeň a rozprávali sme im o opustených deťoch. Deti to veľmi zaujímalo. Prispievali stále.
Naši mladí na konci pôstu svojim rovesníkom v Afrike pripravili veľký benefičný koncert.
Dokonca aj Rómovia z našej školy sa veľmi snažili. Bolo to ako keby deti ulice zbierali peniaze pre deti ulice.