O Tehličke

Tehlička je pravidelná celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy. Od roku 2006 Tehlička pomohla tisícom detí a mladých v Angole, Keni, Južnom Sudáne, Stredoafrickej republike, ale tiež v Sýrii, Indii, Azerbajdžane či v Jakutsku. Do aktivít počas zbierky sa na Slovensku môžu zapojiť deti materských, žiaci základných a študenti stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti, rodiny a v neposlednom rade široká verejnosť. SAVIO je občianske združenie, ktoré už od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáha ľuďom v neľahkej životnej situácii.

O čo sa snažíme

Už 16 rokov prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička upozorňujeme na problematiku detí ulice, klimatických zmien, migrácie, vojny a humanitárnych katastrof v rôznych kútoch sveta. Najväčšími obeťami neprávostí vo svete sú deti a mladí. Aj vďaka vaším darom a angažovanosti im prostredníctvom Tehličky môžeme dať šancu na lepší život.

Počas kampane k verejnej zbierke vzdelávame na Slovensku deti, mládež, rodiny a širokú verejnosť o problematike aktuálneho ročníka Tehličky. Vyzývame k solidarite s ľuďmi z chudobnejších končín sveta a ponúkame priestor na lepšie prežitie pôstu.

Ako vyzerali predchádzajúce ročníky

Povedali o Tehličke

Povedali o Tehličke


Tohtoročná zbierka bola pre všetkých učiteľov milým prekvapením a presvedčením, že z našich detí vyrastá nová generácia, ktorej nie je ľahostajné utrpenie iných ľudí na tejto zemi.
Mnohé deti sa zriekali vlastného vreckového. Jeden piatak priniesol 17 € z našetrených peňazí.
Celá aktivita vyvrcholila, keď naši najmenší žiaci pre deti ulice predávali svoje hračky.
Celý pôst som odkladala všetko, čo mi ostalo. Mám tu asi 24 eur...
My starší sme chodili na prvý stupeň a rozprávali sme im o opustených deťoch. Deti to veľmi zaujímalo. Prispievali stále.
Naši mladí na konci pôstu svojim rovesníkom v Afrike pripravili veľký benefičný koncert.
Dokonca aj Rómovia z našej školy sa veľmi snažili. Bolo to ako keby deti ulice zbierali peniaze pre deti ulice.