Naspäť

Tehlička 2009

Celkový výnos verejnej zbierky Tehlička pre Sudán, ktorá prebiehala od 25. marca do 12. apríla 2009 predstavoval sumu 70 089, 05 EUR. Tehlička pre Sudán, ktorú organizovalo občianske združenie SAVIO prebiehala v takmer 160 materských, základných a stredných školách a vo viac ako 60 mládežníckych a iných organizáciách v 110 mestách a obciach celého Slovenska. Prostredníctvom zapojených škôl a organizácií sa vyzbieralo takmer 70 % všetkých prostriedkov. Zvyšok zaslali individuálni darcovia priamym poukázaním na účet verejnej zbierky alebo prostredníctvom 3 533 darcovských SMS správ. Peniaze pomohli deťom v štyroch krajinách.

 

1. Sudán (Juba – Gumbo), výstavba školy 46 000 EUR (71,58% z čistého výnosu)
2. Azerbajdžan (Baku), Sieť edukačných centier 6 117 EUR (9,51%)
3. Angola (Calulo), Alfabetizácia 6 000 EUR (9,33%)
4. Ruská federácia – Jakutsko (Aldan), Letné tábory 4 000 EUR (6,22%)
5. Ruská federácia (Gatčina), Mládežnícke stredisko 2 139 EUR (3,32%)
čistý výnos zbierky spolu 64 256 EUR (91,67% z výnosu)
náklady verejnej zbiekry 5 833,05 EUR (8,33% z výnosu)