KontaktSAVIO o. z.

Miletičova 7

821 08 Bratislava


mobil:
0910 123 579

email:
tehlicka@savio.sk

Povolenie zbierky MV SR:
29. september 2020 pod číslom SVS-OVS2-2020/026235-005

Č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100
IBAN: SK6911000000002620852641