KontaktSAVIO o. z.

Miletičova 7

821 08 Bratislava


mobil:
0910 123 579

email:
tehlicka@savio.sk

Povolenie zbierky MV SR:
SVS-OVS2-2021/034292-004

Tehlička 2022 je zapísaná do registra verejných zbierok pod
registrovým číslom zbierky 000-2021-034292

Č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100
IBAN: SK6911000000002620852641