VZDELÁVANIE S TEHLIČKOU

Tieto materiály môžu byť vhodnou vyučovacou pomôckou. Dokumenty obsahujú krátke zhrnutie základných geografických údajov o krajinách, ponúkajú stručné vysvetlenie historického a politického kontextu a predstavujú každodenné problémy obyvateľov krajín. Materiály sú obohatené o jednoduché cvičenia na opakovanie, kreatívne úlohy a rôzne námety na hry. V brožúrkach nájdete aj krátke príbehy a svedectvá dobrovoľníkov.

Prezrieť

Nedovolíme, aby šancu na lepší život zaplavila voda.

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chceme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze vybudujeme náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky sú ďalšie v poradí pred zrútením. Zachráňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma.

Prispeli ste sumou 66 749 eur na 83 436 tehál. Ďakujeme za Váš príspevok na Tehličku 2020 pre Kakumu. Zbierka trvala do 31. októbra 2020.

 

(Aktualizované dňa 10.11. 2020)

 

Na čo budú použité peniaze?

Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze vybudujeme náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky sú ďalšie v poradí pred zrútením. Zachraňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma.

9 349

kusov strešných plechov

alebo
83 436

kusov tehlových kameňov