Pôst s Bakhitou
Spolu pre Južný Sudán

Ahojte, dobrodinci!

Chceli by sme vás pozvať prežiť pôst aj trochu inak, spolu s nami, spolu so sv. Bakhitou, pre dobro detí a mladých v Južnom Sudáne v meste Tonj.
Pozrieť výzvu