Darujme

Modlitbu

Vďaka Vám za ňu. Modlitba je silou, ktorá mení svet i nás v ňom, lebo je to priamy kontakt s naším Tvorcom.

Finančný dar

1. prevodom na účet verejnej zbierky Tehlička

IBAN: SK6911000000002620852641

Prosíme Vás, uviesť do poznámky Vaše meno a email, aby sme Vám mohli poďakovať a v prípade nejakých nejasnosti, identifikovať Váš príspevok a informovať o ňom.

 

2. QR kódom cez e-banking

 

3. Cez službu darujme.sk, Centra pre Filantropiu, kde je možné platiť aj kartou.

 

4. YourCase Global Good Network

Savio o.z., NPP-12820573, DESIGNATION: Tehlicka 2024

 

5. Benevity Causes Portal

SAVIO o.z., Comment: Tehlicka 2024

 

Ďakujeme Vám za Váš príspevok. Za dobrodincov saleziánskeho diela obetujeme svätú omšu každého 24-tého v mesiaci.

 

Naspäť