Darujme

Modlitbu

Vďaka Vám za ňu. Modlitba je silou, ktorá mení svet i nás v ňom, lebo je to priamy kontakt s naším Tvorcom.

Požehnaj Pane ľudí v Jakutsku, v krajine bohatej na nerastné bohatstvo, aby ho vedeli správne a šetrne využívať, na osoh nás všetkých.

Prosíme Ťa, obdaruj ich aj duchovným bohatstvom poznania Tvojej Lásky.

Finančný dar

1. prevodom na účet verejnej zbierky Tehlička

IBAN: SK6911000000002620852641

Prosíme Vás, uviesť do poznámky Vaše meno a email, aby sme Vám mohli poďakovať a v prípade nejakých nejasnosti, identifikovať Váš príspevok a informovať o ňom.

2. QR kódom cez e-banking

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cez službu darujme.sk, Centra pre Filantropiu, kde je možné platiť aj kartou.

4. poštovou poukážkou

 

Ďakujeme Vám za Váš príspevok. 24-tého každého mesiaca obetujeme svätú omšu za dobrodincov saleziánskeho diela.

 

Naspäť