Bez vzdelania
sú bezbranné

Po vojensko-politickom konflikte v Stredoafrickej republike zostali tisíce detí opustené na ulici. Návrat do školy je ich jedinou šancou na normálny život. Každá kniha, školská lavica či obnovená trieda sa počíta. Pomôžme im teraz.

Chcem prispieť

Počas krízy sú to vždy deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny.

Odchádzajú predčasne zo školy. Musia uživiť seba, svoje rodiny, prepadávajú drogám, banditizmu, alebo prostitúcii.
Deti ulice potrebujú pomoc.

  • 2,3 milióna detí, polovica celkového počtu obyvateľov, bolo zasiahnutých konfliktom
  • Takmer 500 tisíc detí muselo opustiť svoje domovy
  • Viac ako 1 milión detí nechodí do školy
  • Najmenej 250 tisíc žiakov ZŠ a 30 tisíc študentov SŠ nemôže kvôli konfliktu pokračovať v štúdiu
  • 6 tisíc detí so zbraňou v ruke pôsobí v militantných skupinách
  • 25,5 tisíc ľudí hľadalo útočisko saleziánskych centrách Damala a Galabadja
Chcem prispieť Chcem vedieť viac

Svet, v ktorom žijú detí ulice

Jedinou šancou detí na normálny život je návrat do školy

Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými
remeslami je presne to, čo môže zachrániť deti ulice.
Bez vás to nedokážu!

  • Mnohé triedy a ich vybavenie sú zničené
  • Vyučovanie prebieha v provizórnych triedach, často pod holým nebom
  • Žiaci trpia absolútnym nedostatkom učebných pomôcok, kníh, zošitov
  • Nedostatočné kapacity tried nedokážu prijať všetkých žiakov
Chcem prispieť

Na čo budú použité peniaze?

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami,
kúpu kníh a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít.
Zabezpečíme, aby deti ulice mohli postupovať v školskom vzdelávaní čo najdlhšie.

57 113

Dní bude mať
jedno dieťa čo jesť

alebo
14 190

Lavíc

alebo
34 302

Detí bude mať pomôcky na jeden mesiac