„Vyrastali sme na ulici, no teraz…“

„Vyrastali sme na ulici, no teraz…“

Aj vďaka Vám bude pokračovať príbeh detí ulice v Angole.

Spustiť video

Ďakujeme za váš príspevok na zbierku Tehlička,
podporili ste centrum Kala-Kala a zachránili deti z ulice.

Prečítajte si príbehy zachránených chlapcov

Domilson (15)

Domilson je v Kala-Kala druhý rok. Do centra ho poslala vlastná mama. Jeho rodina žije na jednej z najhorších ulíc v luandskej štvrti Cazenga. Jedného dňa tam stretol partiu výtržníkov. Keď sa spolu začali rozprávať, nechceli mu dovoliť odísť. Jeden z nich vytiahol zbraň, namieril naň a povedal: Ostaneš s nami! Budeš zháňať marihuanu alebo prepadávať ľudí na ulici. Rozhodni sa! Po tom, keď doma všetko povedal mame, zbalila mu veci a poslala ho dočasne k tete. Nechcela, aby skončil rovnako ako množstvo detí na ich ulici. Keď neskôr skontaktovala saleziánov, prišiel do Kala-Kala. „Ani cez prázdniny som nešiel domov. Zostal som u tety. Bojím sa o život, ak by som ich ešte stretol.“

Domilson (15)

Agostinho (16)

Agostinho dlhodobo užíval drogy a žil na ulici, keď ho ešte ako malého našli saleziáni. Na otázku, ako sa volá, nepoznal odpoveď. Nepoznal ani svoju rodinu. Prechádzajúc okolo námestia zazrel bustu prvého angolského prezidenta, ktorá sa mu páčila a opýtal sa, kto to je. Po odpovedi, že Agostinho Neto chcel, aby ho volali rovnako. Dnes má šestnásť a v Kala-Kala strávil už tri roky. Škola je jeho najslabšou stránkou, čo je dôsledkom dlhodobej závislosti na drogách. Je ale mimoriadne zodpovedný a v centre dostáva veľkú dôveru. Mimochodom, za deň narodenia si zvolil 17. september, podľa bývalého prezidenta.

Agostinho (16)

Paezinho (22)

Paezinho je jedným z najúspešnejších príbehov Kala-Kala. Prišiel doň ako prvý, ešte keď centrum vznikalo. Na ulici žil typickým životom chlapca z ulice. Od 13 rokov kradol, pil, drogoval. Nadobudol aj skúsenosti so zbraňami. Keď jedného dňa pri krádeži celú skupinu chytila polícia, dostal sa nakrátko do väzenia. Po tom, čo ho prepustili, stretol saleziánov. V Kala-Kala dozrel, vybojoval boj so závislosťou, objavil svoju vieru v Boha, vyštudoval a stal sa vychovávateľom v samotnom centre.

Je z neho vychovávateľ. Spravodlivý, chápavý, prísny a oddaný. Tým, že si sám prežil to, čo ešte stále straší chlapcov z Kala-Kala, je ich vzorom hodným nasledovania.

Paezinho (22)

Marcelino (17)

Bebo patrí v Kala-Kala medzi viac uzavretých, no bezproblémových chlapcov. Pochádza z Luandy, kde žil v detstve spolu s rodičmi. Ako malé dieťa bol často svedkom toho, ako otec bíjaval jeho matku. Keď fyzické a psychické násilie v domácnosti narastalo, chlapec ušiel z domu a žil na ulici. Tam ho našiel Padre Roberto, argentínsky kňaz, ktorý ho vzal do ich komunitného centra. „Volám sa Roberto ako môj otec! V živote ma naučil všetko dobré, čo viem,“ hovorí Bebo o saleziánovi, ktorý ho dostal z ulice. Veľkým životným cieľom tohto cieľom je odísť, žiť a pracovať v Brazílii.

Marcelino (17)

Nzinga (19)

Chlapec, ktorého to vždy ťahalo na ulicu a ostal tam roky. Zakúsil rôzne drogy od marihuany cez diazepam, alkohol až po kokaín. Stal sa závislým, a preto nemal silu odísť. Mama ho vyhodila z domu, keď sa dozvedela, čo sa stalo s jej dieťaťom. Ako čas plynul, dostal sa k saleziánom, odkiaľ však opakovane utiekol, aby sa dostal späť k drogám. Na ulici drogoval, aby mal odvahu kradnúť. Kradol, aby mal peniaze na drogy. Tento začarovaný kruh bolo ťažké prekročiť. Na jedlo peniaze nemíňal, vždy sa našli nejaké zvyšky a drogy potláčali pocit hladu. Ale rozhodol sa to opäť skúsiť.

Prišiel do Kala-Kala, vzdelával sa, pracoval, no vyhodili ho. Nevzdal to, znova sa vrátil do centra, aby bojoval a aby jeho budúcnosť vyzerala inak. A podarilo sa! Minulý rok úspešne skončil a dnes si už hľadá svoju životnú cestu.

Nzinga (19)

Prečo život na ulici?

 • Tri desaťročia občianskej vojny a masívny presun obyvateľstva z vidieckych oblastí do hlavného mesta Luanda,
 • Deti násilne zatiahnuté do vojny a aktívne bojujúce na oboch stranách konfliktu sa po vojne stali spoločenským problémom.
 • Množstvo z nich sa stalo súčasťou ozbrojených lúpežných skupín operujúcich v Luande po roku 2002.
 • Angola je charakteristická neúplnými rodinami žijúci v nepriaznivej ekonomickej situácii s  obmedzený prístup ku vzdelaniu
 • Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Ich jediným motívom je prežiť.

Ako pomáha Kala-Kala?

 • Kala-Kala v preklade z miestneho kmeňového jazyka kimbundu znamená práca-práca.
 • Vzniklo v čase, kedy deti ulice začali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly a vláda chcela týchto bývalých detských vojakov „pozabíjať“.
 • Poskytuje priestor pre takmer 100 chlapcov vo veku od 13 do 19 rokov pochádzajúcich z rôznych sociálnych a ekonomických pomerov.
 • 50 zamestnancov a už niekoľko rokov aj dobrovoľníci zo Slovenska sa starajú o chlapcov a chod centra.

 • Počas troch rokov chlapci získajú primárne vzdelanie, absolvujú odborné kurzy z poľnohospodárstva, stolárstva, zámočníctva, elektrotechniky a stavbárstva. V závere dostanú výučný list.
 • Chlapcom je dispozícii knižnica, kurzy informatiky, hudobnej, tanečnej a občianskej prípravy. Významnú zložku vo výchovnom programe predstavuje duchovná časť a pastorálne aktivity v okolitých dedinách.
 • 60 „absolventov“ centra, ktorí pokračujú v štúdiu alebo majú prácu, či sa ju snažia nájsť. Saleziáni sú s nimi v kontakte a pomáhajú im naďalej.

Aktuálne starosti v Kala-Kala

 • Chýbajú investície do vzdelávacích programov pre skvalitnenie procesu výučby. Vybavenie dielni či učební informatiky je morálne zastarané. Ich modernizácia v budúcnosti chlapcom pomôže lepšie sa uplatniť, či dostať sa na vysokú školu,

 • Na výrobu elektriny v používajú 2 generátory. Oba sú veľmi poruchové a ak fungujú, niekedy chýbajú peniaze na naftu. Z dôvodu nedostatku elektriny je obmedzená výučba informatiky,
 • Chlapci sa v dôsledku zažitých tráum v noci pomočujú. Treba dezinfikovať matrace a kúpiť na ne ochranné igelity,
 • Dobudovanie rozostavaných ubytovacích kapacít umožní prijať viac chlapcov ulice,
 • Jediný zdroj príjmov pre Kala-Kala je ich vlastná výroba a predaj tričiek či prenájom traktora blízkej portugalskej firme.

Na čo budú použité peniaze?

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu aktivít, vzdelávacie programy, vybavenie dielní pre výučbu a realizáciu dostavby ubytovacích kapacít, čo umožní prijať väčšie množstvo chlapcov ulice do centra Kala-Kala.

329

Toľko dní budú mať chlapci čo jesť

alebo
721 008

Počet tehál na dostavbu nového centra

alebo
1 602

Toľko dní budú mať chlapci o hygienu postarané