Naspäť

Tehlička 2020

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 71 198,54 eur. Náklady na konanie zbierky boli 21,23 percent. Čistý výnos 53 475,10 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze pomôžeme vybudovať náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Zachraňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Spolupracujeme s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN.

Do zbierky bolo priamo zapojených 97 materských, základných a stredných škôl, 19 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 7 farností a taktiež 1 firma v obciach a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!