Naspäť

Tehlička 2020

15. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2020 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok 16. novembra 2019 pod číslom SVS-OVS2-2019/032436.

Zbierka trvala do 31.októbra 2020.

Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze pomôžeme vybudovať náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Zachraňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Spolupracujeme s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN.

Do zbierky bolo priamo zapojených 97 materských, základných a stredných škôl, 19 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 7 farností a taktiež 1 firma v obciach a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!