Naspäť

Tehlička 2020

15. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2020 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok 16. novembra 2019 pod číslom SVS-OVS2-2019/032436.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 71 198,54 eur. Náklady na konanie zbierky boli 24,89 percent. Čistý výnos 53 475,10 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze pomôžeme vybudovať náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Zachraňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Spolupracujeme s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN.

Výška nákladov na konanie zbierky dosiahla 24,89 percent, čo nás veľmi mrzí. Bolo to spôsobené tým, že vypracované materiály zaslané do škôl a stredísk, ktoré však boli kvôli COVID-19 následne zatvorené, sa k žiakom nedostali. Vo vtedajšej náročnej situácii sa nám nepodarilo nájsť účinný spôsob, ako oboznámiť ľudí s touto iniciatívou, a tak pri rovnakých nákladoch výnos zbierky výrazne poklesol. Toto zákonite viedlo k vysokému percentu nákladov. Vážne sa nad tým v kancelárii zamýšľame a robíme všetko preto, aby sa táto situácia neopakovala. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.

Do zbierky bolo priamo zapojených 97 materských, základných a stredných škôl, 19 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 7 farností a taktiež 1 firma v obciach a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!

Pre školy, farnosti a stretká sme mali pripravené aj duchovné materiály ako krížová cesta, adorácie a duchovné obnovy. Môžete ich nájsť nižšie v sekcii „Na stiahnutie“.