Naspäť

Tehlička 2008

Zbierka prebehla v 90-tich mestách a obciach na území celého Slovenska. Zapojilo sa do nej približne 50 stredísk mládežníckych organizácií a asi 140 materských, základných a stredných škôl. Nechýbali ani individuálni darcovia. Akcia mala úspech nielen medzi deťmi a mladými ľuďmi na školách a v strediskách, ale zapojilo sa do nej i viacero pedagógov, či zamestnancov firiem. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo rozšíriť počet zberateľov o tretinu oproti minulému roku a osloviť tak približne 50 000 ľudí.Celkový výnos zbierky predstavoval sumu 992 792,50 Sk. Rozdelená bola na sociálno-rozvojové projekty v Angole (82%) a v Azerbajdžane (18%).