Naspäť

Tehlička 2006

Prvý ročník verejnej zbierky Tehlička bol venovaný zakúpeniu budovy mládežníckeho strediska v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu. Do projektu sa zapojilo viac ako 50 škôl a saleziánskych stredísk. Vyzbieralo sa vyše 400 000 Sk.