Naspäť

Tehlička 2022

17. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2022 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2021-034292.

Zbierka trvala do 31.októbra 2022.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 71 426,43 eur. Náklady na konanie zbierky boli 24,57 percent. Čistý výnos dosiahol 53 877,68 eur.

Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme vybudovať ubytovanie pre učiteľov. Zachraňujete s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Spolupracujeme s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN.

Do zbierky bolo priamo zapojených 51 subjektov – materských, základných a stredných škôl, mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, farnosti v obciach a mestách na celom Slovensku.

Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!