Naspäť

Tehlička 2015

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 114 675,53 eur. Náklady na konanie zbierky boli 15,48 percent. Čistý výnos 96 924,98 eur, určený na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a rekonštrukciu centier pre deti v Bangui a Galabadja v Stredoafrickej republike (SAR) a tiež na monitorovancie cesty podporených projektov z Yaounde, Kamerun, bol odoslaný na účet partnerov projektu, ktorými sú miestni Saleziáni don Bosca, nasledovným spôsobom:

63 109,31 eur pre centrum v Bangui, SAR

31 554,65 eur pre centrum v Galabadja, SAR

2 000,00 eur na monitorovacie cesty z Yaoundé, Kamerun

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!