Naspäť

Tehlička 2013

Tehlička  2013 Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 140 materských, základných a stredných škôl a takmer 40 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku.  Prostredníctvom subjektov sa vyzbieralo okolo 60 % všetkých finančných prostriedkov. Zvyšok tvorili príspevky individuálnych darcov, ktorí zasielali financie priamo na účet, prostredníctvom poštových poukážok alebo darcovskej SMS správy – zaslaných bolo 430 správ.

 

Celkový výnos verejnej zbierky: 44 963,61 EUR

Po odrátaní nákladov spojených s konaním zbierky bol čistý výnos použitý nasledovne:

Príspevok na výstavbu Detského ihriska v centre Bosco Boys v Nairobi, Keňa 30 000 EUR

Príspevok na Doučovacie centrum MARYAM v Baku, Azerbajdžan 7 658,6 EUR