Naspäť

Tehlička 2017

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 154 350,46 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,49 percent. Čistý výnos 127 352,10 eur je určený na podporu vzdelávania približne 4 600 detí z utečeneckých táborov. Vzdelávanie im pomôže spracovať traumy z vojny a pripraví ich na realitu po skončení konfliktu v budúcnosti. Pretože budúcnosť je to jediné, čo im môžeme spoločne dať.

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 110 materských, základných a stredných škôl a takmer 50 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!