Naspäť

Tehlička 2023

18. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2023 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2022-037123.

Verejná zbierka Tehlička 2023 bola ukončená 31.10.2023.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 73 950,74 eur. Náklady na konanie zbierky boli 24,50 percent. Čistý výnos dosiahol 55 833,28 eur.

Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v novom saleziánskom stredisku v angolskom meste Huambo.

Do zbierky bolo priamo zapojených 81 subjektov – 49 materských, základných a stredných škôl, 26 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 5 farností a taktiež 1 firma v obciach a mestách na celom Slovensku.

Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!