Naspäť

Tehlička 2011

Do verejnej zbierky Tehličky pre Afriku sa zapojilo 150 základných a materských škôl, 37 stredných škôl a gymnázií a 67 mládežníckych stredísk a farností z celého Slovenska. Zbierku podporilo aj viacero individuálnych darcov, a to aj prostredníctvom vyše 4 tis. darcovských sms správ.

Dakujeme všetkým darcom a zapojeným!

Celkový výnos verejnej zbierky: 92 646,71 EUR

Po odrátaní nákladov spojených s konaním zbierky bol čistý výnos použitý nasledovne:

 • Južný Sudán 40 000 EUR   (53%)
  • zavlažovací systém v Manguo-Maridi      20 000  EUR
  • studňa pre nemocnicu v Manguo-Maridi  20 000  EUR
 • Keňa 16 500 EUR   (22%)
  • príspevok na vyhĺbenie a sprevádzkovanie studne v centre pre deti z ulice Bosco Boys v Nairobi
 • Čad 10 000 EUR   (13%)
  • príspevok na studňu pre školu v N´Djamena