Naspäť

Tehlička 2021

16. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2021 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok 29. septembra 2020 pod číslom SVS-OVS2-2020/026235-005.

Zbierka trvala do 31.októbra 2021.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 121 496,71 eur. Náklady na konanie zbierky boli 15,02 percent. Čistý výnos dosiahol 103 248,13 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu komunitného domu v Jakutsku. V prvej fáze pomáhame opraviť strechu a ostatné priestory saleziánskeho pastoračného diela v Aldane, ktoré sú v havarijnom stave. Vytvárate s nami teplo domova a pomáhate zahriať ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi. Spolupracujeme so saleziánmi don Bosca, ktorí pôsobia v Jakutsku od roku 1991.

Do zbierky bolo priamo zapojených 56 materských, základných a stredných škôl, 17 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 4 farnosti a taktiež 1 firma v obciach a mestách na celom Slovensku.

Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!