Naspäť

Tehlička 2018

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 163 310,50 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,49 percent. Čistý výnos 136 902,51 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky sme pomohli miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšili sme povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne sme prispeli k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 99 materských, základných a stredných škôl a takmer 36 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!