Naspäť

Tehlička 2016

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 166 886,92 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,25 percent. Čistý výnos 138 092,58 eurje určený na podporu  viac ako 400 rodinám na materiálnu, potravinovú, lekársku pomoc, školské pomôcky na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 2000 detí a mladých, opravu bombou poškodeného centrum v Damasku.

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 106 materských, základných a stredných škôl a takmer 68 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

 

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!