Naspäť

Tehlička 2014

Do verejnej zbierky sa zapojilo 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o. z. pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, zaslaním DMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520,74 EUR. Náklady na konanie zbierky tesne presiahli 16 percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR  na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet partnerov projektu, ktorými sú Saleziáni dona Bosca 19. Augusta 2014.