Naspäť

Tehlička 2012

Vďaka podpore všetkých dobrodincov sme mohli sumou 95 000 EUR podporiť výstavbu a začiatok fungovania novej nemocnice v Manguo (okres Maridi, región Western Equatoria)  v Južnom Sudáne. Konkrétne sme z tejto sumy zakúpili predovšetkým zdravotnícke vybavenie a vozidlo pre mobilnú ambulanciu. Časť sumy poslúži takisto na ročnú prevádzku celého zariadenia.

Nemocnica sa stala súčasťou diela, v ktorom Saleziáni dona Bosca prevádzkujú – s cieľom podpory miestnych obyvateľov, základnú školu, voľnočasové centrum a poľnohospodársku farmu.

Do Tehličky pre Južný Sudán sa zapojilo 206 škôl, mládežníckych centier, farností a ďalších organizácii z celého Slovenska. Prispelo aj viacero individuálnych darcov, a to aj prostredníctvom vyše 8 000 darcovských sms správ (DMS). Celkový hrubý výťažok verejnej zbierky bol 108 049,06 EUR. Jej vyúčtovanie potvrdilo Ministerstvo vnútra 15.8.2012.