Naspäť

Tehlička 2019

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 137 141,07 eur. Náklady na konanie zbierky boli 21,68 percent. Čistý výnos 107 409,57 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme Kérale opraviť povodňou poškodené domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté rodiny. Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby.

Do zbierky bolo priamo zapojených 95 materských, základných a stredných škôl,  22 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 13 farností a taktiež 2 firmy v obciach a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!