Zapojme sa

Zapojme sa a SPOLOČNE ZAHREJME ĽUDÍ NA NAJCHLADNEJŠOM MIESTE NA ZEMI pomocou nasledujúcej ponuky:

Hry

Aktivity

Duchovné materiály

Tip:

Zapojme sa do podujatia TEHLIČKA 2021 na facebooku SAVIO.