Registrácia pre školy, strediská, spoločenstvá

Vyskúšajte si aktivity a tematické hry s celou školou, strediskom či spoločenstvom.

1. Informácie o realizácie zbierky

Typ inštitúcie:*
Názov inštitúcie:*
Predpokladaný počet zapojených ľudí:*

2. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky

Meno:*
Priezvisko:*
Email:*
Tel. číslo:*

3. Adresa pre zaslanie materiálov

Ulica a číslo:*
Mesto:*
PSČ:*