Sme učiteľmi pre svoje okolie

Chceme-nechceme, sme učiteľmi a vzorom pre svoje okolie. Otázka ale je, čo ich učíme?

Môžeme si zopakovať cvičenie s hodnotami, ktoré z nich sú dnes tie naj? Ako ich prezentujem svojím životom? Ak sú pre mňa dôležité, viem ich ponúknuť tak, aby boli lákavé pre iných? Kedy sa z môjho prezentovania niektorej hodnoty stáva strašiak? Ako inak by som ju mohol ponúknuť svetu? Ako túto hodnotu žil, prezentoval a odporúčal Ježiš?

Naspäť