Kontakt2021SAVIO o. z. Miletičova 7 821 08 Bratislava  


mobil: 0910 123 579 email: tehlicka@savio.sk

Povolenie zbierky MV SR: 16. október 2019 pod číslom SVS-OVS2-2019/032436. č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100 IBAN: SK6911000000002620852641