Tajnička


1. Ako sa nazýva najvyšší vrch Jakutska?
2. Ako sa nazýva najvýznamnejšia rieka tejto oblasti, vďaka ktorej sem dovážajú potraviny?
3. Ktorý vegetačný typ prevláda v oblasti Sibíri?
4. Ako sa nazýva tradičný jakutský nápoj, ktorý sa vyrába zo sobieho a konského mlieka?
5. Jedným z najdôležitejších sviatkov je slávnosť letného slnovratu. Ako tento sviatok nazývajú miestni?
6. V ktorom štáte sa nachádza Jakutsk?
7. Ako nazývame eposy, či krátke literárne príbehy, ktoré opisujú etiku a kultúru jakutskej tradičnej spoločnosti?
8. Ako miestni označujú región Jakutsko?
9. Meno náčelníka, ktorý položil základy mesta.

Naspäť