Krížová cesta

Vyber si postavu z krížovej cesty, ktorá ti je blízka, a skús si vytvoriť kostým z kartónu, šatiek a farieb, podobne ako mladí na misii v Tonj. Či už to bude Šimon z Cyrény, Veronika, plačúce ženy, lotor na kríži, Panna Mária alebo samotný Pán Ježiš.

 

Aktivita na tento týždeň:

Žiaci a študenti sa pravidelne modlia za svojich dobrodincov. Tento týždeň si skús nájsť chvíľku času a spoločne sa v triede alebo so svojou rodinou pomodlite za deti v Južnom Sudáne.

 

Modlitba za deti Južného Sudánu

Nebeský Otče, ktorý si stvoril každého človeka.
Obráť svoj zrak k Tvojim deťom v Južnom Sudáne.
Ty vidíš ich utrpenie, hlad, bolesť i strach. Ty vidíš, ako veľmi potrebujú a hľadajú Teba, dobro, pravdu, pokoj a lásku.

Vrúcne Ťa prosím, staraj sa o nich, najmä o deti a mladých, ktorí sú budúcnosťou svojej krajiny. Chráň ich od vojny, nepokojov, hladu a bojov, buď ich kráľom, učiteľom a priateľom a posielaj im dobrých ľudí na pomoc.
Svätý don Bosco, tvoji synovia a dcéry v tvojom mene bojujú za nesmrteľné duše a životy ľudí v Južnom Sudáne. Vedú ich k Pánovi, zasievajú dobro, radosť, odpustenie a svetlo uprostred utrpenia, chudoby, strachu, nevedomosti, tmy a horúčav. Oroduj za nich, aby ich Pán chránil a posilňoval a napĺňal odvahou, láskou a Sebou.

Otče, my všetci Ťa na príhovor sv. don Bosca, sv. Bakhity a Panny Márie Pomocnice kresťanov prosíme – prebývaj v srdciach detí a mladých, slabých a trpiacich, domácich a misionárov v Južnom Sudáne. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


 

Späť na aktivity