Zásady a podmienky verejnej zbierky Tehlička

Zásady verejnej zbierky Tehlička

Zodpovedná osoba musí mať aspoň 18 rokov. Verejná zbierka sa vykonáva len zákonom povolenými spôsobmi. Zodpovedná osoba komunikuje s občianskym združením SAVIO o priebehu verejnej zbierky. Zodpovedná osoba sa zaväzuje výnos zbierky odoslať na osobitný účet verejnej zbierky SK6911000000002620852641, zriadený v Tatra banke, a. s. najneskôr do 30. apríla 2020.

Podmienky verejnej zbierky Tehlička

Verejnú zbierku Tehlička občianskemu združeniu SAVIO o.z. povolilo vykonávať Ministerstvo vnútra SR pod číslom SVS-OVS2-2019/032436 pri dodržaní nasledovných podmienok:

  • verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2020.
  • verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo SK6911000000002620852641 zriadenom v Tatra banke, a.s., Bratislava.
  • nezbierať finančné prostriedky na účel zbierky vo verejných dopravných prostriedkoch a na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajných priestoroch obchodov.
  • dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené vyberať uzavretých prenosných alebo stacionárnych pokladničiek, označených nálepkou na pokladničku pre rok 2020.