testovanie
Názov inštitúcie:Typ:

Počet zapojených:

Stacionárne pokladničky:

Prenosné pokladničky:

Suhlasim so spracovanim:

Podmienky zbierky:

Program: