Podcasty

Rozhovor so saleziánom Jozefom Tóthom o saleziánskej misii v Jakutsku aj o jakuťaňoch a ich kultúre a tiež prezradí, či je niečo, čo ho ešte stále dokáže na ľuďoch v Jakutsku prekvapiť.

Autor: Veronika Rendeková

Hosť: Jožko Tóth, SDB

 

Rozhovor so saleziánom Marošom Peciarom o saleziánskej misii v Jakutsku, prečo nie je dôležité koľko ľudí príde na sv. omšu a aká je budúcnosť misie v Jakutsku.

Autori: Veronika Rendeková, Betka Zelná

Hosť: Maroš Peciar, SDB

 

Rozhovor so saleziánom Jánom Krupom o saleziánskej misii v Jakutsku, prečo je misia na tomto chladnom mieste výnimočná, či ako covid 19 ovplyvnil život komunity aj samotných obyvateľov Jakutska.

Autori: Veronika Rendeková, Betka Zelná

Hosť: Janko Krupa, SDB

Naspäť