Mediálne výstupy

Pozrime si:

– archív TV Lux relácie Moja misia s Evkou Murínovou tu

– archív TV Lux relácie Moja misia s Jožkom Tóthom, SDB tu

– večerné slovko so Štefanom Kormančíkom, SDB v Oratku online tu

– rozhovor s Jožkom Tóthom, SDB v TA3 tu

– online stretnutie Jakutov a Slovákov tu

Prečítajme si:

– tlačová správa zverejnená na Slovo+ tu

SAVIO blog na SME tu

– Vo vysielaní Rádia Devín zaznel v Rannom Ladení 4. marca cestopis od Jána Krupu, SDB, ktorý v Jakutsku pôsobí. Ak ste si ho nestihli vypočuť, tu je jeho textová podoba.

rozhovor s donom Jožkom Tóthom zverejnený v časopise Don Bosco dnes tu

článok od Dominiky Šimonffyovej zverejnený na Slovo+ tu

Pomodlime sa:

– krížovu cestu 14 dobrovoľníkov s Oratkom online tu

Vypočujme si:

– rozhovor s Jánom Krupom, SDB v rádiu Regina v relácii Východniari všetkých krajín (od 5,30 min do 26,15 min) tu

– rozhovor s Jožkom Tóthom, SDB v rádiu Slovensko v relácii Hosť Dobrého rána tu

Naspäť