Pokladničky

Aj v tomto roku je možné zriaďovať stacionárne pokladničky.

Kvôli meniacej sa pandemickej situácii sme však nevedeli, či bude táto možnosť reálna v školách, mládežníckych strediskách, či kostoloch a preto sme upustili od tlače nálepiek, ktoré sa na to používali, a ktoré sme automaticky prikladali medzi zasielané materiály.

Kto má možnosť a chce si túto pokladničku zriadiť, prosíme Vás, požiadajte o to cez e-mail tehlicka@savio.sk.

E-mailom Vám zašleme podrobné inštrukcie o zákonných náležitostiach pri umiestňovaní pokladničky, spolu s potrebným postupom a dokumentami.

Napríklad takto sa do zbierky Tehlička zapojili:

Ďakujeme :)

Naspäť