Na stiahnutie

Brožúra o Kakume

Prelistovať

Školy, strediská, spoločenstvá, skupiny

Tematické materiály a aktivity pripravené pre všetky vekové kategórie obsahujú plagáty kampane, brožuru o krajine s aktivitami, dolepovací plagát, nálepku na označenie pokladničky, kruhovú nálepku na tričko.

Stiahnuť

Rodiny

Vďaka tematickým materiálom a aktivitám spoznáte situáciu Kakumy. Balíček obsahuje: brožuru o krajine s aktivitami, dolepovací plagát, plagát pre rodiny, nálepku na tričko či list.

Stiahnuť

Stretká, adorácie, krížové cesty, duchovná obnova

Sprievodné materiály k adoráciám, krížovým cestám, duchovnej obnove a stretkám sú ponukou pre hlbšie duchovné prežívanie pôstneho obdobia.

Stiahnuť

Povolenie zbierky

Povolenie zbierky Ministerstvom vnútra SR zo 29. septembra 2020

Stiahnuť

Zápisnica o otvorení pokladničky

Stiahnuť

Polep pokladničky

Stiahnuť