Začíname

Ahojte priatelia, cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových a humanitárnych projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Tento rok verejnú zbierku Tehlička organizujeme na pomoc rodinám v Kérale, ktorým povodeň v auguste 2018 zobrala alebo zničila strechu nad hlavou. Chceme opraviť povodňou poškodené domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté rodiny. Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby. Vráťme spolu, čo voda vzala. Pridajte sa.

Kéralu, nazývanú aj pozemský raj pre krásu a rozmanitosť prírody, postihli v auguste minulého roku nečakané ničivé záplavy, ktoré spôsobili rozsiahle škody a obrali takmer jeden a pol milióna ľudí o domov, prácu, pôdu, budúcnosť. V rámci verejnej zbierky Tehlička 2019 prispejeme k obnove toho, čo keralčanom voda vzala. Sprevádzať vás bude salezián otec Joy, ktorý sa v Kérale venuje projektom pomoci po záplavách a v čase trvania zbierky navštívi Slovensko, aby nás informoval o situácii v Kérale.

Joy Nedumparambil, SDB (Saleziáni don Bosca), sa narodil v roku 1973 v Indii. Vyštudoval umenie, teológiu a filozofiu na saleziánskej vysokej škole v Darjeeling, Bengálsko. Ako salezián následne pôsobil ako administrátor a zástupca direktora v Don Bosco misii v Davangere, Karnataka, zameranej na prevenciu detskej práce. Tu sa venoval deťom ulice, záchrane pracujúcich detí a ich rehabilitácii, ale aj komunitnému rozvoju. Počas jeho pôsobenia vznikli v misii dva domy pre 200 detí ulice, ktoré dodnes slúžia ako internát a škola. Po šiestich rokoch v tejto misii pokračoval o. Joy v štúdiách v Bombaji, kde úspešne absolvoval magisterský stupeň štúdia v odbore sociálna práca. V roku 2010 začal pracovať pre saleziánsku rozvojovú organizáciu BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society), kde pôsobí doteraz, v súčasnosti ako výkonný riaditeľ. Na začiatku svojho pôsobenia implementoval panindický projekt ministerstva poľnohospodárstva, ktorý bol zameraný na odborné vzdelávanie mládeže žijúcej pod hranicou chudoby v troch štátoch Indie. V záujme zamestnávania vyškolenej mládeže sa mu podarilo nadviazať spoluprácu s Accenture či Bosch India. Vďaka jeho odhodlaniu a tvrdej práci sa podarilo vyškoliť a zamestnať 15 000 mladých ľudí v 25 centrách v troch indických štátoch. V rámci BREADS sa o. Joy naďalej venuje ohrozenej mládeži, priemyselnému vzdelávaniu pre mladých, komunitnému rozvoju, budovaniu kapacít rozvojových pracovníkov, propagácii vzdelávania a podpore živobytia ohrozených skupín obyvateľstva. V čase záplav v Kerale BREADS pod vedením o. Joya prevzala úlohu koordinujúcej organizácie najskôr humanitárnych iniciatív a neskôr aj dlhodobých rozvojových riešení pre postihnuté obyvateľstvo. V posthumanitárnej fáze chce Tehlička pomôcť BREADS postaviť v Kerale domy pre ľudí, ktorí po záplavách ostali domova.

Spoznajte Kéralu a saleziánske dielo v tejto krajine.

Námety na aktivity

Milí mladí priatelia, pozývame vás objaviť krásu a výnimočnosť Kéraly. Máme pre vás pripravených niekoľko výziev, pri plnení ktorých môžete Kéralu lepšie spoznať, vyskúšať, ochutnať, zažiť priamo vo vašej škole, klubovni či rodine. Kérala má niekoľko prezývok: Pozemský raj, Záhrada indických korenín a Krajina kokosových orechov. Prečo je to tak, zistíte, keď sa zapojíte do našich výziev. A budete ich postupne plniť so spolužiakmi, kamarátmi či rodinou. Kéralské dobrodružstvo začína!

Na stiahnutie