Vzdelanie nie je samozrejmosť

Pokračujeme v rozhovore so saleziánom otcom Joyom, ktorý sa v Kérale venuje projektom pomoci po záplavách a v čase trvania zbierky navštívi Slovensko, aby nás informoval o situácii v Kérale. Zistite, ako chceme vrátiť, čo voda vzala.

Otec Joy, aké škody napáchali záplavy v Kérale?
Otec Joy: Škody sú obrovské. Voda zničila tisícky domov a vyhnala desaťtisíce ľudí zo svojich domovov. Väčšina z nich bývala v dobrých stabilných domoch, niektoré boli práve rekonštruované, a teraz sú zdevastované. Ľudia sú zhromaždení v humanitárnych táboroch, ale aj v nich často chýba voda, jedlo, oblečenie, lieky, elektrina… Voda zaliala polia a spôsobila masívne zosuvy pôdy. Je to veľké nešťastie.


Ako v regióne pomáhajú saleziáni Dona Bosca?
Otec Joy: Saleziáni Dona Bosca rozbehli v Kérale projekt, ktorý už pomohol takmer 40 000 ľuďom. Jeho súčasťou sú rôzne kampane, ktoré zabezpečujú jedlo, oblečenie, lieky, hygienické potreby a nevyhnutné potreby do domácnosti. Vzhľadom na to, v akom stave ostali obydlia po záplavách, súčasťou projektu je aj pomoc pri upratovaní a obnove budov po záplavách.

Študenti odborných saleziánskych škôl sa taktiež zapojili do pomoci – pomáhajú s elektrifikáciou dočasných ubytovaní v regióne Wayanad. Okrem tejto materiálnej pomoci je veľmi dôležitá aj psychosociálna podpora pre ľudí, aby sa dokázali vyrovnať so svojimi stratami, obnoviť svoje bývanie a nájsť si živobytie.

Môžu pre Kéralu niečo urobiť aj ľudia na Slovensku?
Otec Joy: Samozrejme. Za každú pomoc budeme veľmi vďační! Môžu sa zapojiť do aktivít zbierky Tehlička. Vyzbierané peniaze sa použijú na pomoc tým, ktorí sú na tom ekonomicky najhoršie a bez našej pomoci neprežijú. Saleziáni spolu so štátnymi inštitúciami a inými neziskovkami už začali identifikovať takéto rodiny. Financie zozbierané v Tehličke budú súčasťou väčšieho projektu podpory, ktorý už prebieha.

A ako týmto rodinám pomôžete?
Otec Joy: Naším plánom je postaviť niekoľko nových domov pre rodiny najviac zasiahnuté povodňou a pomôcť s opravou tých domov, ktoré boli poškodené v menšej miere. Nové domčeky budú mať rozlohu 42,22 m2 a v každom takom dome bude bývať cca. 5-členná rodina. Rodinám, ktoré prišli počas povodní o živobytie, vieme pomôcť k sebestačnosti dvoma spôsobmi. Rodina žijúca na vidieku dostane kravu a mlieko z nej budú môcť využiť na vlastnú spotrebu alebo na predaj. Rodine žijúcej v meste, ktorá už má skúsenosť s predajom, pomôžeme rozbehnúť obchod so zmiešaným tovarom.

Ďakujeme, že ste čítali až sem.

Námety na aktivity

Nové domy, ktoré budú saleziáni stavať pre rodiny v Kérale, majú rozlohu cca. 42 m2. Zistite, akú rozlohu má váš byt, vaša izba, vaša trieda.  Postavte sami alebo v skupinke maketu domčeka podľa projektu z Kéraly. Máme za sebou veľké spoznávanie exotickej Kéraly, kontakt s bolesťou, ktorú priniesli povodne a taktiež nádejou, ktorá prichádza cez ľudí ochotných prakticky pomôcť Kéralčanom s obnovou ich života. Skúste triede či rodine vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako ste prežili tohtoročné objavovanie novej krajiny.

Na stiahnutie