Puzzle

Puzzle – ľudia Puzzle – zvieratká a rastliny Puzzle – príroda

 

Tip:

Čo tak vyrobiť si svoje vlastné puzzle z fotografii, ktoré sa nachádzajú v brožúre Tehličky 2022 Kakuma?

Fotografiu vyrobeného puzzle nám pošli na tehlicka@savio.sk.

Späť na hry