Ďakujeme

Vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do Tehličky 2021 Jakutsko.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj:

za video:

Matúš Ďuraňa
o. Janko Krupa
Nikolai Chirkov

za brožúru:

o. Štefan Kormančík
Ema Bazhaykin
Ondrej Vargovčík
Alena Vojenčiaková
Mária Majcherová
Mária Mazánová
o. Jožko Tóth
o. Maroš Peciar
o. Pavol Michalka
o. Janko Krupa
Mária Čičková
Barborka Badurová
Ivana Šišková
Janka Florianová
Katarína Ježková
Marianna Jurčáková
Lucia Čupeľová
Petra Babulíková
Betka Zelná
Zuzana Kajanová
Martina Homoláková
Dominika Šimonffyová
Peter Jašo
Pavol Jarkovský
Alenka Efremova
Marina Abelova
Matúš Ďuraňa
Šarlotka Babulíková
ProfiPrint, s.r.o.
Rastislav Vajduľák, UP Agentúra

za korektúru brožúry a duchovných materiálov:

Dominika Šimonffyová
Peter Jašo
Denisa Konderlová

za mediálne výstupy:

Evka Murínová
Mária Mazanová
o. Jožko Tóth
Peter Krivda
Štefan Kormančík
Martina Homoláková
Adriana Mahdalová

za podcasty:

o. Janko Krupa
o. Maroš Peciar
o. Jožko Tóth
Betka Zelná
Veronika Rendeková

za video rozhovory Na minútku o Jakutsku:

Betka Zelná
Veronika Rendeková
Vovka
o. Janko Krupa
Ema Bazhaykin

za prípravu duchovných materiálov:

Katarína Pisarčíková
Janka Laštíková
o. Pavol Michalka
Eva Murínová
Anna Sabuchová Trifonová
Marián Strnisko
Lucia Cabúková Rovňaníková
Anna Chromčáková
sr. Monika Bieščadová
Mária Majcherová
Judita Stempelová
Roman Frič
Martina Baňasová
Stanley Uhrin
sr. Ela Holá
Mária Tlacháčová Decká
Mária Chmelanová Peciarová
Martin Šebest
Barbora Berková
Barbora Mária Pečková
Kristián Fečík
Mária Tichá
Alexandra Kušnírová
Veronika Maximová

za správu webovej stránky a programátorom:

Matej Končál
Ondrej Pontéš
Martin Šebest

za správu sociálnych sieti (FB, IG) Tehličky 2021 Jakutsko:

Martina Homoláková

za výpomoc pri facebookových výzvach Tehličky:

Ivana Šišková
Katka Babulíková

za fotografie, darujme, vyzbierajme:

darujme.sk

komunite saleziánov v Jakutsku za ich misiu, nasadenie a pomoc:

o. Ján Krupa
o. Maroš Peciar
o. Peter Lorenc
Nikolai Chirkov
o. Pavol Michalka
o. Laci Babača
Emmanuel Niyoyitungira
Raymond Joseph
o. Jožko Tóth

tímu Tehličky 2021:

Štefan Kormančík
Zuzana Kajanová
Mária Mazanová
Betka Zelná
Martina Homoláková
Ema Bazhaykin
Janko Rešutík
Adriana Mahdalová
Zuzana Kovaľová
do ktorého patria všetci už vyššie spomenutí dobrovoľníci
za ich čas, nadšenie a pomoc