Bankový prevod

Zachraňujete komunitný dom v Jakutsku.

Číslo účtu: 2949084465
Kód banky: 1100
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:
Výška daru: 0.00 €
Správa pre príjemcu: Savio o.z.
 
Príkaz na úhradu / platba poštovým poukazom: SK30 1100 0000 0029 4908 4465
Swift kód: TATRSKBX

Ďakujeme, aj Váš štedrý finančný dar pomôže SAVIU podať pomocnú ruku tam kde je to najviac potrebné a vytvoriť teplo domova pre ľudí na najchladnejšom obývanom mieste na Zemi.

Zostáva Vám vykonať posledný krok. Použite prosím hore uvedené údaje pre zaslanie Vášho daru. Nezabudnite vložiť správny variabilný symbol – Váš dar sa tak dostane k nám rýchlejšie.

Tím Tehličky 2021 pre Jakutsko

ĎAKUJEME!