Podporili ste ľudí na Kérale.

Aj Váš štedrý finančný dar pomôže ľudom v Kérala s obnovou povodňou poškodených domov alebo ich výstavbou nanovo, ak ich voda zničila. Zároveň ste ekonomicky najslabším rodinám pomohli prinavrátiť živobytie kúpou kravy alebo rozbehnutím menších obchodíkov, ktoré prevádzkovali pred katastrofou.

Zvolili ste si vlastný spôsob darovania prevodom alebo vkladom. Údaje uvedené nižšie môžete použiť na príkaz na úhradu alebo platbu poštovým poukazom.

Číslo účtu: 2923838046
Kód banky: 1100
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:
Notice: Undefined index: vs in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 665
Výška daru:
Notice: Undefined index: price in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 669
0.00 €
Správa pre príjemcu: Savio o.z.
 
Príkaz na úhradu / platba poštovým poukazom: SK05 1100 0000 0029 2383 8046
Swift kód: TATRSKBX

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!