Podporili ste ľudí na Kérale.

Aj Váš štedrý finančný dar pomôže ľudom v Kérala s obnovou povodňou poškodených domov alebo ich výstavbou nanovo, ak ich voda zničila. Zároveň ste ekonomicky najslabším rodinám pomohli prinavrátiť živobytie kúpou kravy alebo rozbehnutím menších obchodíkov, ktoré prevádzkovali pred katastrofou.

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!