Zachránili ste vzdelávanie pre deti a mladých v Kakume.

Aj Váš štedrý finančný dar pomôže zachrániť vzdelávanie pre deti a mladým v Kakume, ktoré ohrozuje vychýlenie rieky z koryta. 

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!