Príspevkom ste pomohli vytvoriť teplo domova pre ľudí na najchladnejšom obývanom mieste na Zemi.

Aj Váš štedrý finančný dar pomôže SAVIU podať pomocnú ruku tam kde je to najviac potrebné. Váš príspevok bude použitý na rekonštrukciu komunitného domu v Jakutsku.

Ďakujeme.

Tím Tehličky 2021 pre Jakutsko